Tổng diện tích: 11.115 m­2
Chiều cao công trình: 26-33 tầng
Số Block: 03

tạo kí tự đặc biệt liên quân
Related Projects
webmaps